Shyama Prasad Mukherjee Government P.G. College
Prayagraj District, Shantipuram, Phaphamau,
Uttar Pradesh 211013
Contact No. : 8707695923

B.Sc. : 8840279779
B.A. : 9415633532
B.Com.: 9453460229